PROGRAMLAR

TÜRKÇE

EBE Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar için programlar sunmaktadır. Bu programlar, Türkçesini geliştirmek isteyen yabancılar için düzenlenmekte olup bire-bir veya grup dersleri olarak verilmektedir. Bireylerin ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bazı öğrenciler sadece gündelik hayatta kendilerine yardımcı olacak oranda Türkçe öğrenmek isterken, bazı öğrenciler ise iş toplantıları, sunumlar veya telefon görüşmelerini yapabilecek seviyede Türkçe öğrenmek isterler.

Katılımcıların gramer, yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bu beceriler ile kelimelerin derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodunu uygulamaktayız. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadırlar. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.