WORKSHOPLAR

SOSYALLEŞME İNGİLİZCESİ

İş İngilizcesi programlarından, çalışma hayatında yer alan herkes (üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, sekreterler, satış departmanları, insan kaynakları, muhasebe, iş geliştirme bölümleri, AR-GE bölümleri vb) kendilerine kariyerleri açısından gelişme ve ivme kazandıracak bir şekilde yararlanabilirler. Günümüzde iş dünyasının ortak dili haline gelen İngilizce’nin çalışma hayatında çeşitli uygulama alanları vardır

Sosyalleşme İngilizcesi kursu katılımcıların bu alanda İngilizcelerini etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu programın süresi bireylerin ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Gruplara yönelik 1, 2 veya 3 günlük Workshop programı halinde öğretilebileceği gibi, bireylere ise kişisel ihtiyaçlarına göre ortalama 16 saat sürmektedir. Program, İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup karşılama, iş yemeği ve iş dışı konularda konuşma yapabilme alanlarında yardıma ihtiyaç duyan bireyler için tasarlanmıştır. Bireylerin ve grupların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için programımız başlamadan önce eğitim alacak kişilere ihtiyaç analizi yapılır. 

Genel olarak programımızda, etkili bir sosyalleşme için gerekli olan beceriler ve dil öğretilmektedir. Üzerinde durulan konu başlıklarından bazıları şunlardır:

•    Havadan sudan konuşma
•    Akşam yemeğine çıkma
•    Sorular sormak ve açıklık getirme
•    Soruları cevaplama
•    Kibarca lafa girme
•    Aynı fikirde olmak veya olmamak
•    Vurgulama yapmak
•    Fikirlerini belirtme
•    Telefonda konuşmak
•    Plan yapmak
•    Güle güle demek

Eğitimlerde, katılımcıların sosyalleşmede kullanabileceği yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulanmaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.