İŞ GELİŞTİRME

REHBERLİK

Mentorluk programı, bireylerin ekiplerine etkili bir şekilde mentorluk ve koçluk yapabilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Program Türkçe olarak da verilmekte olup grupların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre ortalama 20 saat sürmektedir. Bu program yöneticilik, mentorluk ve koçluk alanında yardıma ihtiyaç duyan yöneticiler için uygun bir programdır. Programın içeriğinden bazı başlıklar; resmi ve resmi olmayan mentorluk arasındaki farklılıklar, 5 dakikalık mentorluk seansları, aktif dinleme ve doğru soruları sormak şeklindedir. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve katılımcıların bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için, programımız başlamadan önce eğitim alacak kişilere ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi derslerin özel ders veya küçük gruplar olarak alınması tavsiye edilir.