İŞ GELİŞTİRME

STRES YÖNETİMİ

Stres programı, iş yerindeki stres ile etkili bir şekilde başa çıkma konusunda gerekli olan becerilere sahip olmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program Türkçe olarak da verilmekte olup grupların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre ortalama 20 saat sürmektedir. Bu program, stres yönetimi konusunda yardıma ihtiyaç duyan çalışanlar için uygun bir programdır. Programda ele alınan konulardan bazıları şunlardır; stresi belirleme, stresi önleme, baş etme becerileri, zaman yönetimi ve stresi azaltıcı egzersizler. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için, programımız başlamadan önce eğitim alacak kişilere ihtiyaç analizi yapılmaktadır. 

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi derslerin özel ders veya küçük gruplar olarak alınması tavsiye edilir.