PROGRAMLAR

MESLEKİ İNGİLİZCE

EBE çeşitli alanlarda Mesleki İngilizce Programları sunmaktadır. Bu programlar bire-bir veya grup dersleri olarak verilmektedir. Programlar İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup havacılık, tıp, finans, insan kaynakları, hukuk, turizm ve otelcilik gibi spesifik alanlarda yardıma ihtiyaç duyan kişiler için tasarlanmıştır. Bireylerin ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız.
Katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bu beceriler ile kelimelerin derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodunu uygulamaktayız. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadırlar. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki öğrenci sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.