İŞ GELİŞTİRME

İŞ GÖRÜŞMESİ TEKNİKLERİ

Mülakat becerileri programı, iş arayan adayların daha iyi İngilizce iş görüşmeleri yapabilmeleri için gerekli becerilere ihtiyacı olan bireyler için tasarlanmıştır. İşe alımdan sorumlu yöneticiler için tasarlanmış işe alım programının aksine, iş görüşmesine girecek olan öğrenciler için idealdir. Program, İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup araştırma yapma, soru sorma, sunum yapma ve anlaşmaları tamamlayabilme konularında yardıma ihtiyaç duyan bireyler için tasarlanmıştır. Program Türkçe olarak da verilmekte olup grupların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre ortalama 20 saat sürmektedir.

İş görüşmelerine girecek olan herkes için uygun bir programdır. Bu programda, öğrencilere, geçmişleri, güçlü – zayıf yanları, hedefleri, iletişim, liderlik ve takım çalışması becerileri hakkında nasıl konuşmaları gerektiği öğretilir. Katılımcılara sadece cevapları formülleştirerek değil aynı zamanda konuşma ve tonlama pratiği yaptırarak da yardım etmekteyiz. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Programımızı bireylerin ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi derslerin özel ders veya küçük gruplar olarak alınması tavsiye edilir.