İŞ GELİŞTİRME

İŞE ALIM

İşe alım ile ilgili programımız öğrencileri daha iyi iş görüşmeleri yapabilmeleri ve dinamik bir takım oluşturabilmek için gerekli olan becerileri öğrenmeleri için tasarlanmıştır. İş görüşme becerileri programının aksine, bu program iş görüşmelerini yürüten işe alımdan sorumlu yöneticilere uygun bir programdır.
 
Bu program Türkçe olarak da verilmektedir. Program, grupların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre ortalama 20 saat sürmektedir. İş yerinde ekip çalışmasına uygun adayların, karakterlerinin ve ekibe uygunluklarının belirlenmesi konusunda yardıma ihtiyaç duyan işe alımdan sorumlu yöneticiler için ideal bir programdır. Katılımcıların ihtiyaçlarının çok fazla çeşitlilik göstermesinden ötürü programlarımızı, şirketlerin kurumsal kimliklerini ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını değerlendirerek planlamaktayız. Bu planlama için, programımız başlamadan önce eğitim alacak kişilere ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse aktif katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi derslerin özel ders veya küçük gruplar olarak alınması tavsiye edilir.