MESLEKİ İNGİLİZCE

HAVACILIK

Havacılık İngilizcesi programı havaalanı çalışanları veya pilotlar için gerekli olan dil ve kelime bilgisini öğretmek için tasarlanmıştır. Program 30 saatlik bir program olup bire-bir veya grup dersi olarak verilmektedir. Program İngilizce seviyesi intermediate ve üstü olup havacılık alanında kelime bilgisine ihtiyaç duyan öğrencilere uygun bir programdır. İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilerimiz ise genel İngilizce dersleri ile beraber bu programı kombine edebilirler. Program, uçaklar hakkında bilgi, iniş prosedürü ve müşteriler ile ilgilenme gibi çok değişik konu başlıklarını kapsamaktadır. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının çeşitlilik gösterdiğinin farkındayız ve bu sebeple programlarımızı öğrencilerin ihtiyaçlarına göre planlamaktayız. Programımızı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde planlamak için, programımız başlamadan önce ihtiyaç analizi yaparız.

Eğitimlerde, katılımcıların yeni kelimeler öğrendiği, beceriler kazandığı ve bunların derslerde uygulamasının sağlandığı İnteraktif (etkileşimli) eğitim metodu uygulamaktadır. Katılımcılar, eğitmenlerimizin sürekli olarak geri bildirimlerde bulunduğu ve öğrencilerin derse katılımının sağlandığı bu dinamik yaklaşım ile eğitim almaktadır. Uygulanan bu yaklaşımın etkili olabilmesi için sınıftaki katılımcı sayısının 10 kişiyi geçmemesi tavsiye edilir.